Noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs Ieva Kalka no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu lapā https://borealist.lv, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un veiktajai apmaksai.

PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Ja Pārdevējs ar Pircēju nav  īpaši vienojušies citādāk, apmaksa tiek veikta veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu saņemot uz e-pastu Pārdevēja sagatavoto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Preču piegāde Pircējam notiek ar Latvijas Pasts, Omniva vai DPD pakomātu starpniecību 5 kalendāro dienu laikā kopš ir saņemta preces apmaksa. Piegādes izmaksas Latvijas teritorijā un arī ārpus tās sedz Pircējs.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam ar e-pasta starpniecību pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota vai izlietota, tās iepakojums ir būtiski bojāts.

DATU APSTRĀDE

Norādot nepieciešamo informāciju pasūtījuma noformēšanas laikā, Pircējs piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR tiesību aktu  prasībām. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar privātuma polituku.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Pircēju datu apstrāde notiek ievērojot tiesību aktos noteiktās datu aizsardzības likuma prasības.

Pārdevējs neizpauž trešajām personām Pircēja personas datus izņemot gadījumus, kad Pircēja dati ir jānodod preču piegādes uzņēmumam sūtījuma nogādāšanai Pircējam.

Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.